Chính sách bảo mật trang web bongdaphui.vn thuộc sở hữu của Bóng Đá Phủi, là bên kiểm soát dữ liệu đối với dữ liệu cá nhân của bạn.

Chính sách thu thập thông tin của Bongdaphui.vn:

Trang web bongdaphui.vn sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và đảm bảo tính bảo mật và an toàn của dữ liệu đó.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Khi bạn truy cập https://bongdaphui.vn/, chúng tôi tự động thu thập một số thông tin nhất định về thông tin thiết bị của bạn, bao gồm:
 • Thông tin về trình duyệt web của bạn
 • Địa chỉ IP của bạn
 • Múi giờ của bạn
Chúng tôi thu thập thông tin về hành vi truy cập của bạn trên phạm vi trang website bongdaphui.vn.
Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm:
 • Tên
 • Họ
 • Địa chỉ
Dữ liệu cá nhân này được thu thập khi bạn đăng ký hoặc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Chính sách bảo mật của chúng tôi quy định về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:
 • Cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu
 • Liên hệ với bạn về các vấn đề liên quan đến tài khoản
 • Cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mới của chúng tôi
 • Cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn trên trang web của chúng tôi
Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị, chẳng hạn như gửi cho bạn các email về các sản phẩm và dịch vụ mới của chúng tôi. Bạn có thể chọn không nhận các email tiếp thị của chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” ở cuối bất kỳ email nào mà chúng tôi gửi cho bạn.

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba trừ khi được bạn cho phép hoặc khi cần thiết để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu.
 
Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi tin rằng điều đó cần thiết để:
 • Tuân thủ luật pháp
 • Bảo vệ quyền lợi của chúng tôi hoặc của người khác
 • Điều tra gian lận hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy trái phép.
Bongdaphui.vn cũng sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

Quyền của bạn đối với thông tin cá nhân của bạn

Chính sách bảo mật của chúng tôi cho phép bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị.
Để thực hiện các quyền của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin được cung cấp bên dưới.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin được cung cấp bên dưới: